Siplast

Siplast långa erfarenhet har gett oss svar på vilka krav som måste ställas för att uppnå ett tätskikt som håller tätt under många år.

Siplast

I mer än 35 år har Siplast varit ledande inom utveckling och tillverkning av världens mest avancerade tak- och tätskiktssystem. Som medlem i Icopalgruppen, en av världens största kommersiellataktillverkare, har Siplast en nyskapande historia.

Ytterligare information om Siplast och deras produkter hittar du på Siplast hemsida.

Siplast – ett företag i Icopal-koncernen

Tätskiktsmattor

Siplast tätskiktsmattor för låglutande tak håller mycket hög kvalitet och ger tak som är anpassade till svenskt klimat.

 

Siplast Primaflex

Siplast Primaflex är moderna tätskiktsprodukter uppbyggda av SBS-modifierad bitumen på stommar av polyester. SBS är en polymer som ger bitumenet egenskaper med bland annat mycket stor töjbarhet, smidigt och elastiskt ned till – 20 C. Produkten kan därför ta upp rörelser i underlaget och utsättas för isbildning utan att brista. Utifrån dessa egenskaper och erfarenheter från produkter från 1970-talet med samma principiella uppbyggnad bedöms livslängden därför vara ca 40 år.

Alla våra tätskiktsmattor uppfyller kraven för Brandklass T och BROOF(t2) samt är P-märkta enligt certifieringsregel 001.

Tätskiktssystem Primaflex

Primaflexprodukterna ingår i Tätskiktssystem Primaflex och används till de flesta förekommande underlag. Tätskiktssystemet beskriver hur detaljer utförs. Tätskiktssystem Primaflex omfattas av branschens mest omfattande garantiåtagande enligt Tätskiktsgarantier i Norden AB. Garantiutfästelse kan lämnas av de företag som finns angivna under “Takentreprenörer”.

 

Tätskiktsgarantier i Norden AB

Företagen är anslutna till Tätskiktsgarantier i Norden AB. Detaljerade uppgifter om garantins omfattning finner du på deras hemsida. Läs mer på www.tg-norden.se

Läs gärna mer om Siplast och deras produkter på Siplasts hemsida. Läs mer på www.siplast.se

Kontakta oss

10 + 1 =

Kontaktuppgifter

Ägare: Joacim Samuelsson